Мария Стайнова

Архитект, Съосновател, Фасилитатор по дизайн мислене

Мария, в тандем с Виолетка, е движещата сила зад творческите и стратегическите начинания на Лусио. Нейното участие се простира от индивидуални проекти до дългосрочни стратегии и планиране.

Мария дълбоко цени свободата–на духа и на мисълта. Тя вярва, че добре проектираната образователна сграда подхранва това чувство за свобода както сред учениците, така и сред преподавателите. За нея проектите трябва да надхвърлят обикновената естетика, като насърчават смислени преживявания и автентичност.

Мария получава диплома с почести по интериорен дизайн по време на обмена си в CEU Cardenal Herrera във Валенсия и притежава магистърска степен по Архитектура от УАСГ, София. Веднага след следването си тя започва да използва знанията си в ZJA студио в Амстердам, където допринася за проектирането на стадиони и спортни съоръжения в Холандия и Белгия.

Въпреки безценния си опит в чужбина, Мария копнее за пряка връзка с хората - крайните ползватели на архитектурния дизайн. Това я довежда отново в България, където работи в екип от урбанисти по мастър планове и градски стратегии като "София Тех Парк" и "София-град за хората" и се потапя в проучването на потребителите и “сътворчеството”.

Заедно с Виолетка, Мария е фасилитатор по дизайн мислене и двете виждат потенциала му да влее в архитектурата иновации, движени от самата общност. Това убеждение е в основата на етоса на Лусио: участието на хората е ключово. Мария го усъвършенства в холистичен процес, който дава допълнителна стойност на нашите клиенти и вдъхва чувство за професионална удовлетвореност у екипа на студиото.

Екип.

Ние сме екип от архитекти и дизайнери с разнообразен опит и умения. Споделяме амбицията да проектираме адаптивни и вдъхновяващи пространства за учебни общности от всички възрасти.

Мария Стайнова

Архитект, Съосновател, Фасилитатор по дизайн мислене

Виолетка Славова

Архитект, Съосновател, Фасилитатор по дизайн мислене

Ралица Цачева

Архитект, Сътворец

Деница Динчева-Мерджанова

Архитект, Агент на универсалния дизайн

Десислава Стамова

Старши дизайнер, Мебелен екстремист

Велислава Папазова

Старши Архитект, Креативна стихия

Яна Лефтерова

Архитект, Тех-гуру
виж проектите.

© Lusio Architects 2023