Услуги.

Проектираме образователни и обществени сгради като училища, детски градини, детски ясли, университети, библиотеки и др. Разполагаме с екип от инженери, който гарантира цялостното изпълнение на проектите ни. Същевременно, обичаме да измисляме и процеси, коитода разширят възможностите на вашата учебна общност и пространство. Характерна черта на работата ни е грижата, която влагаме: ние нямаме клиенти– имаме мисии.

 • Стратегически дизайн

  Помагаме ви да поставите целите за учебната общност, както и да си представите пространствата необходими за постигането им. Помагаме ви да планирате строежи и ремонти, както и процес, в който цялата общност да има възможност да участва в проекта.

 • Създаване/преосмисляне на задание

  Разработваме процес, който да помогне на учебна общност да определи нуждите си по отношение на пространството; синтезираме ги и ги подреждаме по важност в задание, което можете да използвате като първоначална отправна точка за проект или конкурс. В процеса ви запознаваме с най-актуалните практики в областта на проектирането на образователни пространства и заедно определяме и съчетаваме окончателното задание въз основа на вашите нужди.

 • Анализ на образователни пространства

  С помощта на методологията “дизайн мислене” наблюдаваме на място как то помага или блокира “ученето” в различните му проявления. Обобщаваме този анализ във визуална форма, придружен с препоръки за необходими промени. Въз основа на определения бюджет, предписваме как и кои елементи от пространството трябва да се преосмислят.

 • Проектиране и одобряване в институции

  Проектираме сгради от нулата. Превеждаме ви през всички етапи на проекта - Концепция, изготвяне на Идеен, Технически и Работен проект, разработване на Архитектурни и интериорни детайли и Авторски надзор. С помощта на нашия разширен екип от инженери, разработваме пълен проект за одобрение в институциите и издаване на разрешение за строеж. Основната ни грижа по време на този процес е да се уверим, че вашият интерес е защитен и проектът не страда, което често се случва с напредването към строителството.

 • Реконструкции и интериорен дизайн на образователни пространства

  Ежедневно се занимаваме с трудни реконструкции на образователни пространства. Не се страхуваме да разрушаваме стени, да планираме нови технически инсталации и да одобряваме нови планове за евакуация и пожарна безопасност, когато е необходимо. Много добре сме запознати с трудностите, когато става въпрос за образователни пространства. Грижим се и за важните детайли - цветове, материали, мебели, планиране на позициите и захранването на образователни технологии и оборудване.

 • Работилници за проучване и идеи

  Планираме и провеждаме работилници през различните етапи на проектиране, за да гарантираме, че цялата учебна общност разбира и влияе на проекта. Опитът ни като коучове по дизайн мислене ни дава експертните познания и свобода да използваме инструменти за “сътворчество” и иновативни решения; крайният ефект е всеобща ангажираност, по-добър цялостен процес и проект.

 • Презентации и дискусии

  Част от нашата мисия е да разпространяваме знания за това как дизайнът на пространства може да повлияе радикално на методологията на преподаване. Вдъхновяваме учебните общности да въведат промяна не само в учебната си среда, но дори и в начина, по който възприемат образованието.

 • Дизайн на външни образователни пространства

  Интересуваме се как ученето може да се случва на открито, в по-неформални пространства, подхранвани от природата. Класни стаи на открито, образователни инсталации за физическа активност и движение - можем да ви помогнем.

виж проектите.

© Lusio Architects 2023