Философия.

“Сътворчеството” е в основата на всеки проект на Лусио. Поставяме учебната общност в центъра на процеса на проектиране и тя има активна роля във всеки етап. Използваме методологията "дизайн мислене", и така сме сигурни, че хората са чути, разбират и одобряват бъдещото си пространство, преди то да бъде построено. Крайният резултат е единствено по рода си пространство, което те разпознават като свое собствено творение.

таймлайн на процеса.

 • Определяне на цели и функционална програма

  Open Button Icon
 • Наблюдение и интервюта

  Open Button Icon
 • Работилници за идеи

  Open Button Icon
 • Дизайн стратегия

  Open Button Icon
 • Работилници за обратна връзка

  Open Button Icon
 • Идеен проект

  Open Button Icon
 • Технически проект и одобрение в институциите

  Open Button Icon
 • Работен проект и авторски надзор

  Open Button Icon
 • Обучение на учителите за използване на пространството

  Open Button Icon
 • Пост-проучване

  Open Button Icon
виж проектите.

© Lusio Architects 2023